Bölüm Hakkında


Başvuru için tıklayınız.


İşletme doktora programının amacı, öğrenciye işletmeciliğin temel bilim dallarının kavramsal, teorik ve uygulama alanlarına yönelik araştırma yürütebilmeleri için gerekli donanımın kazandırılmasıdır. Aynı zamanda, öğrencilerin akademik hayata atılmalarına katkıda bulunan bu program, araştırarak ve tartışarak bir öğrenme modeli sunmaktadır. Böylece, öğrencilerin akademik bakış açısı ile iş dünyasının sorunlarına çözüm odaklı bir yaklaşım sergileyebilecek düzeye ulaşabilmeleri hedeflenmektedir. 

Programda mevcut olan Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi, Girişimcilik ve Yenilikçilik Yönetimi zorunlu dersleri bulunmaktadır. Bu derslerin yanı sıra, üretim yönetimi, pazarlama, muhasebe, finansman, yönetim ve organizasyon ve sayısal yöntemler bilim dallarından oluşan seçmeli dersler ile öğrencilerin İşletme bilim dalında uzmanlaşmaları amaçlanmaktadır. 

Araştırma Yöntemleri ve Bilimsel Etik ve Seminer dersleri ile, öğrencilerin İşletme bilim dalında araştırmalarını yaparak iş dünyasında yüksek yetkinliğe sahip olacakları bitirme tezlerini hazırlayabilecek gerekli donanımı elde edeceklerdir. Öğrenciler işletme doktora programından mezun olduktan sonra, ister akademik ister kurumsal çevrede çeşitli pozisyonlarda yükselme imkanı elde etmektedirler. 

İşletme Doktora programını görüntülemek için TIKLAYIN.


Designneuro