Bölüm Hakkında


Başvuru için tıklayınız.


Klinik psikoloji; uygulama yönüyle, psikolojinin alt dalları arasında bireylerin hayatına etkisi en kolay fark edilebilenidir. Bu yüzden birçok klinik psikolog alanında uygulama yapmak için yüksek lisansını tamamlar. Bu uygulamaların hepsinin bilimsel bir temeli vardır. Günümüzde alan uygulamalarının yaygınlaşıp çeşitlenmesiyle bilimsel yaklaşımların bilimsel olmayan yaklaşımlarla ayırdı zorlaşmış, klinik psikolojinin hak ettiği değeri yeterince görmeyen araştırma yönü her geçen gün önem kazanmıştır.

Programımız, bir yüksek lisans programı tamamlayarak bilimsel bir araştırma yapabileceklerini göstermiş psikolog ve psikolojik danışmanlara, ve alanlarında hem teorik hem pratik olarak titiz bir eğitimden geçmiş tıp fakültesi mezunlarına, klinik psikoloji alanındaki bilgilerini derinleştirip genişletebilecekleri bir eğitim fırsatını, bilimsel araştırmaları sırasında akademik kadromuzca sağlanacak danışmanlığı ve sahip oldukları bilgileri kendilerinden sonra gelecek psikolog ve psikolojik danışman adaylarına aktarabilme yeterliliğini sunacaktır.

Designneuro