Bölüm Hakkında


Bilgisayar Mühendisliği Yüksek Lisans programının amacı, öğrencilerin bilgisayar mühendisliği alanında mesleki araştırma yaparak bilgiye erişme, bilgiyi değerlendirme, bilgiyi analiz etme ve yorumlama yeteneği kazanmasını sağlamaktır. 

Bilgisayar Mühendisliği Tezli /Tezsiz Yüksek Lisans Programının hedefleri şöyle sıralanabilir: 

• Bilgisayar Mühendisliği mezunlarının lisans eğitiminde elde ettikleri bilgi birikimini Bilgisayar Mühendisliği ilgi alanına giren konularla pekiştirmeyi ve irdelemeyi; Bilgisayar Mühendisliği problemlerini analitik bakış açıları ile çözümlemeyi, sistem tasarlama, veri analiz etme ve uygulama geliştirme becerilerini arttırmak;

• Bilgisayar Mühendisliği yüksek lisans programı temel olarak teknolojinin gelişimini takip ederek yazılım geliştirme metodolojileri, yapay zekâ, veri madenciliği, bilgisayar grafikleri, makine öğrenmesi, bilgisayar ağları ve güvenliği ve bilgisayarla görü konuları ile ilgili mesleki bilgi yetkinliklerini arttırmak;

• Bilgisayar Mühendisliği yüksek lisans öğrencilerinin değişen ve gelişen dünyaya ve teknolojik gelişmelere ayak uydurabilmek için yaşam boyu eğitimi benimsemelerinin sağlanması; 

• Güncel teknolojik yönelimlerin analiz edilmesi, sosyo-teknik ihtiyaçların belirlenmesi ve mesleki, etik prensipler göz önünde bulundurularak, gelecek teknolojilerin ve araştırma hedeflerinin ortaya konmasında rol üstlenecek becerilerin ve farkındalıkların kazandırılması; 

• Bilgisayar Mühendisliği yüksek lisans programı öğrencilerinin, çeşitli sektörlerde faaliyet gösteren işletmelerin problemlerini çözmeye yönelik araştırmalar yaparak ülkeye özgü bilgi birikiminin sağlanmasında katkıda bulunması hedeflenmektedir.


Designneuro