Bölüm Hakkında


İstanbul Rumeli Üniversitesi Spor Bilimleri Anabilim Dalı Egzersiz ve Hareket Bilimleri Tezsiz Yüksek Lisans Programı öğrencileri 3 (Üç) Dönem eğitimleri sonunda “Egzersiz ve Hareket Bilimleri“ Yüksek Lisans diploması almaya hak kazanırlar.


Programın Amacı

İstanbul Rumeli Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü  bünyesinde yer alan  Egzersiz ve Hareket Bilimleri Tezsiz Yüksek Lisans Programı, alanında uzman ve tanınmış eğitim kadrosuyla birlikte hareket, egzersiz ve sağlık alanında yeni yaklaşımları takip eden, alanın gelişimine katkı sağlayacak nitelikte bağımsız araştırma ve bilimsel çalışmaların yanında yalnızca ulusal değil uluslararası platformlarda da kariyer  yapabilecek spor bilimci, nitelikli araştırmacı, akademisyen ve eğitimci olarak yeni nesilleri yetiştirmek isteyen bireylere mesleki uzmanlık kazandırmayı ve insanların bedenlerini sağlıklı bir şekilde yönetme becerisine sahip bireyler olmalarına katkıda bulunmayı amaçlamaktadır.

 

Program Bilgisi

Egzersiz ve Hareket Bilimleri Tezsiz Yüksek Lisans Programına kabul edilebilmek için adayların bir dört yıllık bir lisans programından mezun olmaları gerekmektedir. Daha önce alınan disiplin cezası nedeniyle herhangi bir lisans veya yüksek lisans programından ilişiği kesilmemiş olmalıdır. İlan edilmiş kontenjanlara göre adayların programa kabul edilmeleri ve yerleştirilmeleri için ön kayıt olduktan sonra ilgili Enstitüye bağlı anabilim dalının hazırladığı sözlü ve/ veya yazılı sınavdan geçer not almalıdırlar. 

Programa başlayacak öğrencilerin beden eğitimi ve spor dışındaki disiplinlerden gelmeleri durumunda bu adayların anabilim dalı ve enstitü kurullarınca uygun görülen ve spor ve egzersiz, hareket ve antrenman, engelliler için egzersiz ve psikososyal alan bilimlerine ilişkin derslerden oluşan bir bilimsel hazırlık programını başarıyla tamamlamaları gerekecektir.

Öğrencilerin Egzersiz ve Hareket Bilimleri Tezli Yüksek Lisans Programından mezun olup diploma almaya hak kazanabilmeleri için İstanbul Rumeli Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nin başarı koşullarını tümüyle yerine getirmeleri zorunludur. Bu programa kabul edilen her öğrenci üç yarıyıllık eğitim sürecinde sekizi seçmeli, ikisi de zorunlu toplam on dersi başarıyla vermek ve bir dönem projesini savunmak durumundadır. Bunların karşılığında 90 AKTS alarak da mezun olmaya hak kazanmaktadır. 

 

Kariyer Olanakları

Çalışma hayatına başlamak isteyen mezunlarımız ise Gençlik Spor Genel Müdürlüğü’ne bağlı Gençlik ve Spor İl Müdürlüklerinde, federasyonlarda vb. spor ile alakalı birimlerde görev alabilir, profesyonel ve amatör spor kulüplerinde antrenör ve spor uzmanı olarak çalışabilirler. Spor yapmanın gittikçe yaygınlaştığı günümüze bireysel antrenörlük hizmeti de verebilirler.

 

Designneuro