Bölüm Hakkında


İnşaat Mühendisliği Ana Bilim Dalı Tezli ve Tezsiz Yüksek Lisans Programları, farklı üretim alanlarında faaliyet gösteren ve hizmet üreten değişik firma, şirket, kurum ve kuruluşların ihtiyaç duydukları yetenekli, nitelikli, bilgili, donanımlı, kariyerli ve aktif mühendislerin yetiştirilmesini sağlamak amacı ile; inşaat mühendisliğinde veya farklı disiplinlerde lisans eğitimlerini başarı ile tamamlamış yerli ve yabancı uyruklu insanlara 2 yıl (4 yarıyıl) da ders kredileri ile Tez veya Proje çalışmalarını tamamlayarak “Yüksek Lisans Diploması”nı almaya hak kazandırmaktır.

Yüksek Lisans Programlarımızda Öğrencilerimiz; bilimsel araştırma yöntemlerini kullanma becerisini, bağımsız araştırma yapabilme becerisini, bilimsel olayları geniş ve derin bir bakış açısı ile irdeleyebilme bilgi ve becerisini, bilimsel olayları değerlendirerek yorumlayabilme ve yeni sonuçlar elde edebilme yeteneğini, akademik ve mesleki kariyerlerinde ilerleyerek; bilgili ve etkin birer birey olabilme yeteneğini kazanmaktadırlar.

Designneuro