Bölüm Hakkında


Başvuru için tıklayınız.


İstanbul Rumeli Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği Anabilim Dalı, İş Sağlığı ve Güvenliği Bilim Dalı Tezsiz Yüksek Lisans Programı öğrencileri Tezsiz Programlarda 3 (Üç) Dönem eğitimleri sonunda İş Sağlığı ve Güvenliği Yüksek Lisans diploması almaya hak kazanır.

Tezsiz yüksek lisans programına kabul edilen öğrencilerin yüksek lisans eğitimlerini tamamlayarak mezun olabilmeleri için 3 kredilik 2 zorunlu dersi ve 24 kredilik 8 seçmeli dersi başarıyla geçmeleri gerekir. Ayrıca dönem projelerini sunarak 90 AKTS’lik eğitimlerini tamamlamış olmaları gerekmektedir. (Mezuniyet Kriterlerini sağlayan öğrenciler 2. Dönemin sonunda da mezun olabilmektedir.)

Designneuro