Bölüm Hakkında


Başvuru için tıklayınız.


İstanbul Rumeli Üniversitesi İşletme Anabilim Dalı İşletme Bilim Dalı Tezli/Tezsiz Yüksek Lisan Programı öğrencilerine Tezsiz Programlarda 3 (Üç) Dönem, Tezli Programda 4 (Dört) Dönem) eğitimleri sonunda İşletme Yüksek Lisans diploması almaya hak kazanır.

Programın Amacı

Yükseköğrenimlerini İşletme dışında bir dalda tamamlamış olanlara çağdaş işletmecilik bilgileri ve yöneticilik yetenekleri kazandırmak suretiyle, toplumu ve iş yaşamını yönlendiren kuruluşların yönetiminde etkin görev ve sorumluluklar üstlenmeye hazır uzmanlar yetiştirmektir.

İşletme yönetiminin temel disiplinleri konusunda kuramsal ve uygulamaya yönelik bilgiyle donatmak; işletmeleri tüm fonksiyonları ile bütüncül bir anlayışla kavramalarını sağlamak; kuram, uygulama, teşhis ve karar verme kavramlarını kazandırmanın yanı sıra adayların iletişim becerilerini geliştirmek; birer lider ve takım üyesi olmanın bilinci ile planlama, organizasyon, yürütme ve kontrol etme aşamalarında iş dünyasında yönetsel görev ve sorumluluklar üstlenebilecekleri nitelikleri kazandırmaktır.

İşletme Tezli Yüksek Lisans Programında Yüksek Lisans derecesi Almak İçin Gerekli Olan Toplam Kredi Sayısı ile Alınması Gereken Zorunlu ve Seçmeli Dersler

 İşletme Tezli Yüksek Lisans Programından mezun olabilmek için;

Yüksek lisans programına kabul edilen öğrencilerin diplomayı almaya hak kazanabilmeleri için İstanbul Rumeli Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği başarı koşullarını tümüyle yerine getirmeleri zorunludur.

Designneuro