Bölüm Hakkında


Başvuru için tıklayınız.

Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Program Yeterlilikleri

Tezli yüksek lisans programına kabul edilen öğrencilerin yüksek lisans eğitimlerini tamamlayarak mezun olabilmeleri için 3 kredilik 6 zorunlu dersi ve yine 3 kredilik 4 seçmeli dersi ve seminer çalışmasını tamamlamaları gerekmektedir. Ayrıca staj yapmaları ve tezlerini sunarak 123 AKTS’lik eğitimlerini tamamlamış olmaları gerekmektedir.

Tezsiz yüksek lisans programına kabul edilen öğrencilerin yüksek lisans eğitimlerini tamamlayarak mezun olabilmeleri için 3 kredilik 6 zorunlu dersi ve yine 3 kredilik 4 seçmeli dersi başarıyla geçmeleri gerekmektedir. Ayrıca Staj yapmaları ve dönem projelerini sunarak 93 AKTS’lik eğitimlerini tamamlamış olmaları gerekmektedir.

 

Başvuru Koşulları

Tezli program: Öğrencilerin ALES’ten en az 55 puan almaları gerekmektedir.
Tezsiz program: Psikoloji veya Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik (PDR) programından mezun olmak gerekmektedir.
Her iki programa  kabul, mülakata dayalı olarak gerçekleştirilecektir.

Başvuruların çok olması durumunda, yapılacak eleme sonrasında belirlenecek öğrenci sayısı (kontenjanın yüzde elli fazlası) mülakata çağrılacak ve nihai kabul bu aşamadan sonra  gerçekleşecektir.Yüksek Lisans Programından Mezun Olunduğunda  Kazanılacak Yetkinlikler ve İstihdam Olanakları

Programı bitiren öğrenciler, psikolojik uyum sorunları ve/veya klinik düzeyde psikolojik sorunlar yaşayan bireylere müdahale konusunda gerekli teorik ve pratik bilgiyi kazarak, gerek staj ve gerekse süpervizyon dersleriyle de bu bilgileri uygulama anlamında pekiştirmeleri sağlanacaktır. Klinik psikolog unvanı alan mezunlar, özel ofislerde ruh sağlığı hizmeti verebilecekleri gibi, askeri kurumlar, diğer devlet kurumları, hastaneler, özel eğitim merkezleri, eğitim kurumları ve her türlü şirkette çalışabilmektedirler.

Designneuro