Bölüm Hakkında


Başvuru ve Kayıt İçin İletişim
Eğitim Danışmanı Barış DEMİR
Telefon Numarası : 0534 7405206

E-Mail Adresi        : [email protected]


Akademik eğitime farklı disiplinlerde de devam edebilme altyapısı sağlayabilmesi ve sunduğu çalışma alanlarının çeşitliliği ile eğitime başlayan Mimarlık Tezsiz Yüksek Lisans Programı, öğrencilerin tasarım derslerinde edinilen kuramsal ve uygulamaya yönelik bilgilerinin derinleştirilmesi ve tasarım konularında çeşitli çağdaş toplumsal sorunlar ile tasarım problemleri arasında ilişki kurabilmelerini sağlamayı; öğrencilerin, açılacak tasarım atölyeleri ile mimari tasarım alanında kazanacakları deneyimin yanı sıra meslek pratiği içerisinde belirli işlevlere yönelik yetkinlik kazanmalarını; öğrencilerin mimarlık mesleği içerisinde kendi rollerine ilişkin farkındalık geliştirmelerini; öğrencilerin, mimarlığın çok farklı uzmanlık alanlarına ait bilgi ve donanımına dayalı olarak gelişen farklı tasarım yaklaşımları ile karşılaşmalarını hedeflemektedir. Bu programa Mimarlık, İç Mimarlık, İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı, Şehir ve Bölge Planlama, Kentsel Tasarım, Endüstri Ürünleri Tasarımı ile Peyzaj Mimarlığı lisans programları mezunları kabul edilmektedir.

Designneuro