Bölüm Hakkında


Başvuru için tıklayınız.


İstanbul Rumeli Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Ekonomi Anabilim Dalı, Siyaset Bilimi ve Ekonomi Bilim Dalı Tezli Yüksek Lisans Programı öğrencileri Tezli Programda 4 (Dört) Dönem eğitimleri sonunda Siyaset Bilimi ve Ekonomi Yüksek Lisans diploması almaya hak kazanır.

İstanbul Rumeli Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Ekonomi Anabilim Dalı, Siyaset Bilimi ve Ekonomi Bilim Dalı Tezsiz Yüksek Lisans Programı öğrencileri Tezsiz Programda 3 (Üç) Dönem eğitimleri sonunda Siyaset Bilimi ve Ekonomi Yüksek Lisans diploması almaya hak kazanır. (Mezuniyet Kriterlerini sağlayan öğrenciler 2. Dönemin sonunda da mezun olabilmektedir.)


Programın Amacı

Siyaset Bilimi ve Ekonomi alanında akademik kariyer yapmayı hedefleyenlere yönelik olarak açılan tezli lisansüstü programın temel amacı, öğrencilerin bilimsel araştırma ve yayınlar yapmak suretiyle akademik bilgi üretmelerine yardımcı olmak ve üretilen bu bilgileri topluma faydalı olacak ve katma değer yaratacak bir biçimde analiz etmelerini ve yorumlanmalarını sağlamaktır. Ayrıca, güçlü bir sosyal bilimler formasyonu içinde akademik kariyer yapmak isteyen katılımcılara kariyerlerinde veya kariyer planlarında kendilerine katkı sağlayacak olan güncel alan bilgisi ve yetkinliklerinin kazandırılması hedeflenmektedir.

Siyaset Bilimi ve Ekonomi Tezli Yüksek Lisans Programı öğrencilerine, çalışma hayatında başarıya ulaşmalarını ve yetkinlik gelişimini sağlamak amacıyla hazırlanmış ve bu bağlamada alt uzmanlık dallarıyla zenginleştirilmiştir. Programda zorunlu derslerin yanı sıra, zengin bir seçmeli ders seçeneğinin bulunmaktadır. Öğrencilere ihtiyaç ve isteklerine göre bir veya birkaç alanda yoğunlaşabilecekleri geniş bir yelpazeye sahip seçmeli ders alanı oluşturulmuştur. Böylece Siyaset Bilimi ve Ekonomi Yüksek Lisans programı ile her öğrencinin, planladığı kariyere en uygun dersleri seçebilmesi amaçlanmıştır. 

Siyaset Bilimi ve Ekonomi Tezli Yüksek Lisans Programında Yüksek Lisans derecesi Almak İçin Gerekli Olan Toplam Kredi Sayısı ile Alınması Gereken Zorunlu ve Seçmeli Dersler

 Siyaset Bilimi ve Ekonomi Yüksek Lisans Programından mezun olabilmek için;

Yüksek lisans programına kabul edilen öğrencilerin diplomayı almaya hak kazanabilmeleri için İstanbul Rumeli Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği başarı koşullarını tümüyle yerine getirmeleri zorunludur.

Designneuro