Bölüm Hakkında


Başvuru için tıklayınız.

Başvuru ve Kayıt İçin İletişim
Eğitim Danışmanı Barış DEMİR
Telefon Numarası : 0534 7405206
E-Mail Adresi        : [email protected]


Programın Amacı

Yönetim Bilişim Sistemleri Programı, insan kaynağı ve sistem unsurlarını günümüz

teknoloji dünyasında meydana gelen değişimler ile ele alarak, işletme dünyasındaki sorunların

çözüme kavuşturabilmesini amaçlamaktadır. Yönetim Bilişim Sistemleri Programı kapsamında

yetiştirilecek olan Yönetim Bilişim Sistemi Uzmanları sayesinde, işletmeler bilgisayar ağı, donanımı ve

yazılımı vasıtasıyla teknolojiyi etkin bir şekilde kullanarak yüksek verim, karlılık ve rekabet avantajı

sağlayabilmektedirler. Teknolojik gelişmelerde gün geçtikçe daha da gelişen bu program, işletmelere

alanında uzmanlaşma, yenilikleri takip edebilme ve hedeflerini gerçekleştirebilme fırsatlarını

sunmaktadır.


Programın Hedefi

Günümüz teknoloji dünyasında ortaya çıkan gelişmelerin işletme dünyasına fayda

sağlamasına katkı sağlayacak akademisyen ve uzmanların gelişmesi gerekmektedir. Yönetim Bilişim

Sistemleri Yüksek Lisans Programı ile, öğrencilere kavram ve düşünceleri bilimsel yöntemlerle

inceleyebilmek, verileri yorumlayabilmek ve değerlendirebilmek, sorunları tanımlayabilmek, analiz

edebilmek, kanıtlara ve araştırmalara dayalı çözüm önerileri geliştirebilmek gibi beceriler katılması

hedeflenmektedir. Küresel normlarda, bilim, teknoloji ve yeniliklere katkıda bulunarak; ülkemizin

üretiminde verimlilik, etkinlik, etkililik, üretkenlik, yenilik çalışmalarında bulunabilecek, sorumluluk ve

etik sahibi mezunlar yetiştiren enstitümüz, aynı zamanda iç ve dış çevre ile gerekli bağı oluşturan,

objektifliği önemseyen bir yönetim tarzına sahip bir kurum olmayı da hedef edinmiştir.


Kariyer Olanakları

Yönetim Bilişim Sistemleri Yüksek Lisans Programlarından mezun olan öğrenciler

iş dünyasında yönetim ve bilişim alanlarında iş sahibi olabilmektedirler. Bilişim alanında ilerleyen

mezunlarımız Yönetim Bilişim Sistemleri Uzmanı, Programcı, Veri Tabanı Takip Uzmanı, SEO Uzmanı

gibi unvanlarda görev yapabilmektedirler. Yönetim alanında kendini geliştirmek isteyen mezunlarımız

ise insan kaynakları uzmanı, proje yöneticisi, satış yöneticisi, iş analisti gibi unvanlarda görev

yapabilmektedirler. Bunlara ilaveten, bilim dünyasında da akademisyen ve araştırmacı olarak

çalışabilmektedirler.


Çalışma Olanakları

Yönetim Bilişim Sistemleri Yüksek Lisans Programlarından mezun olan öğrenciler;

bilgi işlem merkezleri, sistem geliştirme bölümleri, yazılım ve danışmanlık şirketlerinde; sistem analisti

ve tasarımcısı, programcı, proje yöneticisi, IT uzmanı, Satış ve pazarlama yetkilisi ve insan kaynakları

uzmanı gibi pozisyonlarda kariyer oluşturma imkânına sahiptir.

Designneuro