Bölüm Hakkında


Başvuru için tıklayınız.


Günümüzde sanayileşme ve artan nüfus ile birlikte hem dünyada hem de ülkemizde yaşanan iş kazaları ve meslek hastalıkları artış göstermiş ve ülkemizde sayısı tam olarak kayıt altına alınamamakla birlikte dikkat çekici rakamlara ulaşmıştır.

Ülkemizde, Sosyal Güvenlik Kurumu’nun iş kazaları ve meslek hastalıklarına ilişkin istatistikleri inşaat, taşımacılık ve madencilik sektörlerinde ölümlü iş kazası oranının diğer sektörlerden yüksek olduğunu ortaya koymaktadır.

Sadece ülkemizde değil dünyada da sağlık ve güvenlik konusundaki rakamlar pek de iç açıcı değildir. Uluslararası Çalışma Örgütü’nün rakamlarla ifade ettiği iş kazası ve ölümler dikkate alındığında işletmelerde güvenlik ve sağlık kültürünün oluşturulması ve tüm risklerin ortadan kaldırılabilmesi adına çalışacak “İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanlarının” görevlendirilmesi yasal bir düzenleme ile zorunluluk haline getirilmiştir. Programın amacı, endüstri kuruluşlarının ihtiyacı olan ve bir işletmenin tüm iş güvenliği sorumluluğunu üstlenen öğrenci eğitimidir. İş sağlığı ve güvenliği konusunda yasal mevzuatı takip eden, mesleki etik kurallara uygun davranan, risk analizi yapabilen ve riskleri önlemede gerekli tedbirleri alabilen, İş sağlığı ve güvenliği konusunda gündemdeki olaylara duyarlı ve gelişmeleri izleyen bilgi, beceri ve yetenekte “İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı” yetiştirmektir.

Bu amaçla T. C İstanbul Rumeli Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü bünyesinde %100 Uzaktan Eğitim İş Sağlığı ve Güvenliği Programı bulunmaktadır. Bu program için öğrenci kontenjanı 50 kişi ile sınırlı olup, öğrenci kabulü gerekli şartları sağlayan başvurular arasında sıralama usulünde yapılacaktır. %100 Uzaktan Eğitim İş Sağlığı ve Güvenliği Programı dersleri, uzaktan eğitim şeklinde yapılacaktır.

Tüm dersler 14 haftalık dönem boyunca eşzamansız (asenkron) ve eşzamanlı (senkron) olarak yürütülmektedir. Eşzamansız derslerde, öğrenci istediği zamanda, süreye ve zamana bağlı olmaksızın, öğretim üyesinin söz konusu haftada yüklemiş bulunduğu kaynaklara web ortamında erişerek çalışmasını yürütür. Eşzamanlı dersler ise, yine web ortamında oluşturulan sanal sınıflarda öğretim üyesi ve öğrencilerin aynı andaki katılımı ile yapılır. Bu derslerde, eşzamansız yürütülen derslerle ilişkili olarak o haftaki konular ve sorular tartışılır. Bu programı tezsiz olarak tamamlayan mezunlarımıza İş Sağlığı ve Güvenliği Yüksek Lisans diploması verilmekte ve bu diploma diğer örgün eğitim diplomalarına göre hiçbir farklılık arz etmemektedir.

 

İstanbul Rumeli Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği Anabilim Dalı, İş Sağlığı ve Güvenliği Bilim Dalı Tezsiz Yüksek Lisans Programı öğrencileri Tezsiz Programlarda 3 (Üç) Dönem eğitimleri sonunda İş Sağlığı ve Güvenliği Yüksek Lisans diploması almaya hak kazanır.

Tezsiz yüksek lisans programına kabul edilen öğrencilerin yüksek lisans eğitimlerini tamamlayarak mezun olabilmeleri için 3 kredilik 2 zorunlu dersi ve 24 kredilik 8 seçmeli dersi başarıyla geçmeleri gerekir. Ayrıca dönem projelerini sunarak 90 AKTS’lik eğitimlerini tamamlamış olmaları gerekmektedir. (Mezuniyet Kriterlerini sağlayan öğrenciler 2. Dönemin sonunda da mezun olabilmektedir.)

Designneuro