Bölüm Hakkında


Başvuru için tıklayınız.


İstanbul Rumeli Üniversitesi İşletme Anabilim Dalı İşletme Bilim Dalı Tezsiz Yüksek Lisan Programı öğrencilerine Tezsiz Programlarda 3 (Üç) Dönem, eğitimleri sonunda İşletme Yüksek Lisans diploması almaya hak kazanır. (Mezuniyet Kriterlerini sağlayan öğrenciler 2. Dönemin sonunda da mezun olabilmektedir.)

Bu amaçla T.C İstanbul Rumeli Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü bünyesinde %100 Uzaktan Eğitim İşletme Tezsiz Yüksek Lisans Programı’ da bulunmaktadır. Bu program için öğrenci kontenjanı 50 kişi ile sınırlı olup, öğrenci kabulü gerekli şartları sağlayan başvurular arasında sıralama usulünde yapılacaktır. %100 Uzaktan İşletme Tezsiz Yüksek Lisans Programı dersleri, hafta içi akşamları veya hafta sonu Uzaktan Eğitim şeklinde yapılmaktadır.

Programın Amacı

İşletme Yüksek Lisans Programı’nın misyonu; küresel ve yerel düzeyde gerek özel gerekse kamu sektörüne yönelik işletmelerin ihtiyaç duyduğu, bilgi düzeyi yüksek, kültürel ve sosyal yönden donanımlı, özgür düşünebilen, teori ile pratiği birleştirebilen nitelikli bireyler yetiştirmek; evrensel değerler ışığında eleştirel bilgiyi üretmek; çağdaş eğitim ve öğretim teknikleri yoluyla öğrencilerin yetenek ve becerilerini geliştirmelerine yardımcı olacak ortamı sağlamak olup, Uzaktan Eğitim; öğrenci ve öğretim elemanının aynı fiziksel ortamda bulunmadığı, internet ortamında eğitim, araştırma, tartışmanın gerçekleştirildiği, yer ve zaman açısından  bağımsız çağdaş / zamanın ruhuna uygun bir eğitim sistemidir.

Bu amaçla T. C İstanbul Rumeli Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü bünyesinde %100 Uzaktan Eğitim İşletme Tezsiz Yüksek Lisans Programı bulunmaktadır. Bu program için öğrenci kontenjanı 50 kişi ile sınırlı olup, öğrenci kabulü gerekli şartları sağlayan başvurular arasında sıralama usulünde yapılacaktır. %100 Uzaktan Eğitim İşletme Tezsiz Yüksek Lisans Programı dersleri, uzaktan eğitim şeklinde yapılmaktadır.

İstanbul Rumeli Üniversitesi Uzaktan Eğitim Programı hem akademik hem de iş dünyasından işletme alanında kariyer hedefleyen tüm öğrencilere açıktır.  Tüm dersler 14 haftalık dönem boyunca eşzamansız (asenkron) ve eşzamanlı (senkron) olarak yürütülmektedir. Eşzamansız derslerde, öğrenci istediği zamanda, süreye ve zamana bağlı olmaksızın, öğretim üyesinin söz konusu haftada yüklemiş bulunduğu kaynaklara web ortamında erişerek çalışmasını yürütür. Eşzamanlı dersler ise, yine web ortamında oluşturulan sanal sınıflarda öğretim üyesi ve öğrencilerin aynı andaki katılımı ile yapılır. Bu derslerde, eşzamansız yürütülen derslerle ilişkili olarak o haftaki konular ve sorular tartışılır. Bu programı tezsiz olarak tamamlayan mezunlarımıza İşletme Yüksek Lisans diploması verilmekte ve bu diploma diğer örgün eğitim diplomalarına göre hiçbir farklılık arz etmemektedir.

 

Programın Hedefi

 

Yükseköğrenimlerini İşletme dışında bir dalda tamamlamış olanlara çağdaş işletmecilik bilgileri ve yöneticilik yetenekleri kazandırmak suretiyle, toplumu ve iş yaşamını yönlendiren kuruluşların yönetiminde etkin görev ve sorumluluklar üstlenmeye hazır uzmanlar yetiştirmektir.

İşletme yönetiminin temel disiplinleri konusunda kuramsal ve uygulamaya yönelik bilgiyle donatmak; işletmeleri tüm fonksiyonları ile bütüncül bir anlayışla kavramalarını sağlamak; kuram, uygulama, teşhis ve karar verme kavramlarını kazandırmanın yanı sıra adayların iletişim becerilerini geliştirmek; birer lider ve takım üyesi olmanın bilinci ile planlama, organizasyon, yürütme ve kontrol etme aşamalarında iş dünyasında yönetsel görev ve sorumluluklar üstlenebilecekleri nitelikleri kazandırmaktır.

 

İşletme Tezsiz yüksek lisans programına kabul edilen öğrencilerin yüksek lisans eğitimlerini tamamlayarak mezun olabilmeleri için 3 kredilik 1 zorunlu dersi ve yine 3 kredilik 9 seçmeli dersi başarıyla geçmeleri gerekir. Ayrıca dönem projelerini sunarak 60 AKTS’lik eğitimlerini tamamlamış olmaları gerekmektedir. (Mezuniyet Kriterlerini sağlayan öğrenciler 2. Dönemin sonunda da mezun olabilmektedir.)

Designneuro