Bölüm Hakkında


Başvuru için tıklayınız.


İstanbul Rumeli Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Ekonomi Anabilim Dalı, Siyaset Bilimi ve Ekonomi Bilim Dalı Tezsiz Yüksek Lisans Programı öğrencileri Tezsiz Programda 3 (Üç) Dönem eğitimleri sonunda Siyaset Bilimi ve Ekonomi Yüksek Lisans diploması almaya hak kazanır. (Mezuniyet Kriterlerini sağlayan öğrenciler 2. Dönemin sonunda da mezun olabilmektedir.)

Programın Amacı

        Öğrencilerin bilimsel araştırma ve yayınlar suretiyle akademik bilgi üretmelerine yardımcı olmak ve üretilen bu bilgileri topluma faydalı olacak ve katma değer yaratacak bir biçimde analiz etmelerini ve yorumlanmalarını sağlamaktır. Ayrıca, güçlü bir sosyal bilimler formasyonu içinde akademik kariyer yapmak isteyen katılımcılara kariyerinde veya kariyer planlarında kendilerine katkı sağlayacak olan güncel alan bilgisi ve yetkinliklerinin kazandırılması hedeflenmektedir

 Siyaset Bilimi ve Ekonomi Tezsiz Yüksek Lisans Programı öğrencilerine, çalışma hayatında başarıya ulaşmalarını ve yetkinlik gelişimini sağlamak amacıyla hazırlanmış ve bu bağlamada alt uzmanlık dallarıyla zenginleştirilmiştir. Programda zorunlu derslerin yanı sıra, zengin bir seçmeli ders seçeneği bulunmaktadır. Öğrencilere ihtiyaç ve isteklerine göre bir veya birkaç alanda yoğunlaşabilecekleri geniş bir yelpaze sahip seçmeli ders alanı oluşturulmuştur. Böylece Siyaset Bilimi ve Ekonomi Yüksek Lisans programı ile her öğrencinin, planladığı kariyere en uygun dersleri seçebilmesi amaçlanmıştır.

 Siyaset Bilimi ve Ekonomi Bölümü’nün misyonu; Siyasal ekonomik, sosyal yönden donanımlı ve kültürel boyutları ile analiz edip stratejiler geliştirecek, özgür düşünebilen, teori ile pratiği birleştirebilen nitelikli insan gücünü yetiştirmek;  evrensel değerler ışığında eleştirel bilgiyi üretmek; çağdaş eğitim ve öğretim teknikleri yoluyla öğrencilerin yetenek ve becerilerini geliştirmelerine yardımcı olacak ortamı sağlamak olup, Uzaktan Eğitim; öğrenci ve öğretim elemanının aynı fiziksel ortamda bulunmadığı, internet ortamında eğitim, araştırma, tartışmanın gerçekleştirildiği, yer ve zaman açısından  bağımsız çağdaş/zamanın ruhuna uygun bir eğitim sistemidir. Bu Programdaki öğrencilerin her türlü kamu ve özel sektör kuruluşlarında sorumluluklar üstlenebilecek, toplumsal, bilimsel ve etik değerlere saygılı profesyoneller olarak mezun olmalarını sağlamaktır.

 İstanbul Rumeli Üniversitesi Uzaktan Eğitim Programı hem akademik hem de siyaset, iş dünyasından ekonomi alanında kariyer hedefleyen tüm öğrencilere açıktır.  Tüm dersler 14 haftalık dönem boyunca eşzamansız (asenkron) ve eşzamanlı (senkron) olarak yürütülmektedir. Eşzamansız derslerde, öğrenci istediği zamanda, süreye ve zamana bağlı olmaksızın, öğretim üyesinin söz konusu haftada yüklemiş bulunduğu kaynaklara web ortamında erişerek çalışmasını yürütür. Eşzamanlı dersler ise, yine web ortamında oluşturulan sanal sınıflarda öğretim üyesi ve öğrencilerin aynı andaki katılımı ile yapılır. Bu derslerde, eşzamansız yürütülen derslerle ilişkili olarak o haftaki konular ve sorular tartışılır.

        Bu programın Örgün Öğretim Yüksek Lisans Programı açık olması nedeniyle uzaktan zaman sorunu olan öğrenci adaylarına uzaktan eğitim yolu ile eğitim almaları sağlanmış olacaktır. 

        Bu programı tezsiz olarak tamamlayan mezunlarımıza Siyaset Bilimi ve Ekonomi Yüksek Lisans diploması verilmekte ve bu diploma diğer örgün eğitim diplomalarına göre hiçbir farklılık arz etmemektedir.

Designneuro