Zorunlu ve Seçmeli Dersler


Tezli yüksek lisans programına kabul edilen öğrencilerin yüksek lisans eğitimlerini tamamlayarak mezun olabilmeleri için 3 kredilik 2 zorunlu dersi ve yine 3 kredilik 5 seçmeli dersi ve seminer çalışmasından oluşmaktadır.  Ayrıca tezlerini sunarak 120 AKTS’lik eğitimlerini tamamlamış olmaları gerekmektedir.


1.Dönem
Ders Kodu Ders Adı Z / S Kredi AKTS
ISG514 İş Sağlığı ve Güvenliği Hukuku ve Mevzuat Z 3 6
ISG521 Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik Z 3 6
İSG *** Seçmeli Ders S 3 6
İSG *** Seçmeli Ders S 3 6
İSG *** Seçmeli Ders S 3 6
Toplam Kredi 15 30
2. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Z / S Kredi AKTS
SBE 500 Seminer Z 0 18
İSG *** Seçmeli Ders S 3 6
İSG *** Seçmeli Ders S 3 6
Toplam Kredi 6 30
3. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Z / S Kredi AKTS
ISG591 Yüksel Lisans Tezi I Z 0 30
Toplam Kredi 30
4. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Z / S Kredi AKTS
ISG592 Yüksel Lisans Tezi II 2 0 30
Toplam Kredi 30

Seçmeli Ders Listesi

Ders Kodu Ders Adı Snf KRD AKTS Z/S
ISG7005 İş Güvenliği Mühendsiliği 1 3 6 S
IGT0028 Kapalı Alan Çalışmalarında İş Güvenliği 1 3 6 S
IGT0030 Büyük Endüstriyel TesİSGerde Risk Değerlendirmesi-SEVERO Prosedürü 1 3 6 S
ISG 102 Çevre Güvenliği ve Kontrolü 1 3 6 S
ISG 519 Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği 1 3 6 S
ISG501 İş Sağlığı ve Güvenliği Hukuku 1 3 6 S
ISG502 İş Kazaları ve Meslek Hastalıkları 1 3 6 S
ISG503 Acil Durum Yönetimi 1 3 6 S
ISG504 Makina Ekipmanları 1 3 6 S
ISG505 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleri 1 3 6 S
ISG506 Endüstriyel Hijyen ve Ortam Gözetimi 1 3 6 S
ISG507 Örgütsel Davranış ve Çalışma Psikolojisi 1 3 6 S
ISG508 İşbilim 1 3 6 S
ISG509 İş Yerlerinde Elektrik Güvenliği 1 3 6 S
ISG510 Sağlık ve Güvenlik Eğitimi ve Risk Değerlendirmesi 1 3 6 S
ISG511 Yangın Önleme Teknolojileri ve Güvenlik Yöntemleri 1 3 6 S
ISG512 İş Sağlığı ve Güvenliğinde MühendİSGik Uygulamaları 1 3 6 S
ISG513 Enerji Tesis ve Sistemlerinde İş Güvenliği 1 3 6 S
ISG515 Endüstriyel Hijyen, Toksikoloji ve Gıda Güvenliği 1 3 6 S
ISG516 İnsan Faktörleri MühendİSGiği 1 3 6 S
ISG517 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleri ve Organizasyonu 1 3 6 S
ISG518 Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği 1 3 6 S
ISG519 İş Sağlığı ve Güvenliğinde Korunma Metotları ve Ergonomi 1 3 6 S
ISG520 Yangından Korunma ve Afet Yönetimi 1 3 6 S
ISG522 Değişim Yönetimi 1 3 6 S
ISG523 Çeşitli Sektörlerde İSG 1 3 6 S
ISG524 İş Sağlığı ve Güvenliğinde Bilgisayar Uygulamaları 1 3 6 S
ISG525 Kararların Modellenmesi ve Analizi 1 3 6 S
ISG526 Biyolojik ve Kimyasal Risk Etmenleri 1 3 6 S
ISG527 Olasılık ve İstatistik 1 3 6 S
ISG528 Tehlikeli Madde ve Atık Yönetimi 1 3 6 S
ISG530 İs Sağlığı ve Güvenliği Eğitimleri 1 3 6 S
ISL 531
Yapay Zeka
1

3

6S
Designneuro