(Tezli) Zorunlu ve Seçmeli Dersler


Tezli yüksek lisans programına kabul edilen öğrencilerin yüksek lisans eğitimlerini tamamlayarak mezun olabilmeleri için 3 kredilik 1 zorunlu dersi ve yine 3 kredilik 7 seçmeli dersi ve seminer çalışmasından oluşmaktadır.  Ayrıca tezlerini sunarak 120 AKTS’lik eğitimlerini tamamlamış olmaları gerekmektedir.1.Dönem
Ders Kodu Ders Adı Z / S Kredi AKTS
SBE 501 Araştırma Yöntemleri ve Teknikleri Z 3 6
ISL *** Seçmeli Ders S 3 6
ISL *** Seçmeli Ders S 3 6
ISL *** Seçmeli Ders S 3 6
ISL *** Seçmeli Ders S 3 6
Toplam Kredi 15 30
2. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Z / S Kredi AKTS
SBE 500 Seminer Z 0 12
ISL *** Seçmeli Ders S 3 6
ISL *** Seçmeli Ders S 3 6
ISL *** Seçmeli Ders S 3 6
Toplam Kredi 9 30
3. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Z / S Kredi AKTS
SBE 503 Tez I Z 0 30
Toplam Kredi 30
4. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Z / S Kredi AKTS
SBE 504 Tez II Z 0 30
Toplam Kredi 30


Seçmeli Ders Listesi

Ders Kodu Ders Adı KRD AKTS Z/S
ISL501 Modern İşletmecilik 3 6 S
ISL503 Pazarlama Yönetiminde Yeni Yaklaşımlar 3 6 S
ISL505 İnsan Kaynakları Yönetimi ve Metodolojisi 3 6 S
ISL507 İleri Finansal Yönetim 3 6 S
ISL509 Değişim Yönetimi ve İnovasyon 3 6 S
ISL511 Operasyon Yönetimi 3 6 S
ISL513 Tedarik Zinciri Yönetimi 3 6 S
ISL515 İleri Satış Yönetimi 3 6 S
ISL517 Yönetim Ekonomisi 3 6 S
ISL519 Stratejik Yönetim ve Risk Analizi 3 6 S
ISL521 Bankacılıkta Risk Yönetimi 3 6 S
ISL523 Tüketici Davranışları 3 6 S
ISL502 İleri Toplam Kalite Yönetimi 3 6 S
ISL504 Girişimciliğin Temel Kuramları 3 6 S
ISL506 İnteraktif Pazarlama 3 6 S
ISL508 Liderlik ve Motivasyon 3 6 S
ISL510 Sosyal Sorumluluk ve İş Etiği 3 6 S
ISL512 Çatışma Yönetimi ve Müzakere Teknikleri 3 6 S
ISL514 Örgütsel Davranış ve Örgüt Kültürü 3 6 S
ISL516 Müşteri İlişkileri Yönetimi 3 6 S
ISL518 Yetenek Yönetimi ve Yedekleme 3 6 S
ISL520 Yatırım Analizi Ve Portföy Yönetimi 3 6 S
ISL522 Finans Ekonomisi 3 6 S
ISL524 Davranışsal Finans 3 6 S
ISL526 Stratejik Marka Yönetimi 3 6 S
ISL528 Uluslararası İşletmecilik 3 6 S
ISL530 Üretim Yönetimi 3 6 S
ISL 531
Yapay Zeka
3

6

S
Designneuro