(Tezsiz) Zorunlu ve Seçmeli Dersler


Tezsiz yüksek lisans programına kabul edilen öğrencilerin yüksek lisans eğitimlerini tamamlayarak mezun olabilmeleri için 3 kredilik 7 zorunlu dersi ve yine 3 kredilik 3 seçmeli dersi başarıyla geçmeleri gerekmektedir. Ayrıca Staj yapmaları ve dönem projelerini sunarak 100 AKTS’lik eğitimlerini tamamlamış olmaları gerekmektedir.


1.Dönem
Ders Kodu Ders Adı Z / S Kredi AKTS
KLP501 İleri Araştırma Yöntemleri Z 3 6
KLP503 İleri Psikopatoloji I Z 3 6
KLP505 Süpervizyona Giriş Z 3 6
KLP507 Klinik Görüşme ve Değerlendirme Z 3 6
KLP *** Seçmeli Ders S 3 6
Toplam Kredi 15 30
2. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Z / S Kredi AKTS
KLP504 İleri Psikopatoloji II Z 3 6
KLP510 Klinik Süpervizyon I Z 3 6
KLP513 Klinik Süpervizyon II Z 3 6
KLP *** Seçmeli Ders S 3 6
KLP *** Seçmeli Ders S 3 6
Toplam Kredi 15 30
3. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Z / S Kredi AKTS
KLP591 Dönem Projesi Z 0 30
KLP590 Zorunlu Staj (Tercihen 3. Dönem) Z 0 10
Toplam Kredi 40

Seçmeli Ders Listesi

Ders Kodu Ders Adı KRD AKTS Z/S
KLP509 Psikoterapistin Kişisel Farkındalığı 3 6 S
KLP511 Şema Terapisi I 3 6 S
KLP514 Yapısal Eşitlik Modellemesi Uygulamaları 3 6 S
KLP515 Psikolojide Eklektik Yaklaşımlar 3 6 S
KLP517 Psikoterapide Güncel Yaklaşımlar 3 6 S
KLP518 Psikolojik Testler 3 6 S
KLP519 Gestalt Terapi I 3 6 S
KLP520 Gestalt Terapi II 3 6 S
KLP521 Şema Terapi II 3 6 S
KLP522 Psikanalitik Psikoterapi I 3 6 S
KLP523 Psikanalitik Psikoterapi II 3 6 S
KLP524 Psikodinamik Psikoterapi I 3 6 S
KLP525 Psikodinamik Psikoterapi II 3 6 S
KLP526 Bilişsel ve Davranışçı Terapiler I 3 6 S
KLP527 Bilişsel ve Davranışçı Terapiler II 3 6 S
KLP528 Psikodinamik Denklemde Kohutyen Terapi 3 6 S
KLP529 Yeme Bozuklukları ve Terapisi 3 6 S
KLP530 Cinsel İşlev Bozuklukları 3 6 S
KLP531 Klinik Sağlık Psikolojisi 3 6 S
KLP532 Klinik Psikoonkoloji 3 6 S
KLP533 Oyun Terapisi 3 6 S
KLP534 3. Dalga Psikoterapiler 3 6 S
KLP535 Yaşlılık Psikopatolojisi 3 6 S
KLP536 Çocuk ve Ergen Psikopatolojisi 3 6 S
KLP537 Psikopatolojide Kültürel Unsurlar 3 6 S
KLP538 Kişilik Bozuklukları ve Komorbidite 3 6 S
KLP539 Duygular ve Psikopatoloji 3 6 S
KLP540 Davranış Biyokimyası, Psikoterapi vePsikofarmakolojik Yaklaşımlar 3 6 S
KLP541 Madde Bağımlılığı ve Tedavisi 3 6 S
KLP542 Görüşme Teknikleri 3 6 S
KLP543 Bağlanma Kuramları 3 6 S
KLP544 Cinsel Terapiler 3 6 S
KLP545 Varoluşçu Psikoterapi 3 6 S
KLP546 Travma Odaklı Psikoterapiler 3 6 S
KLP547 Sanat Terapisi 3 6 S
KLP548 Psikofizyolojik İncelemeler 3 6 S
KLP549 Erişkinlerde Psikometrik Ölçme ve Değerlendirme 3 6 S
KLP550 Çocuklarda Psikometrik Ölçme ve Değerlendirme 3 6 S
KLP551 Projektif Kişilik Testleri 3 6 S
KLP552 Etik 3 6 S
KLP553 Krize Müdahale 3 6 S
KLP554 Sinemada Psikopatoloji 3 6 S
KLP555 Kişilik Kuramları ve Psikoterapi Yaklaşımları 3 6 S
KLP556 Çocuklarda Klinik Görüşme 3 6 S
KLP557 Çocuk Psikolojisi ve Davranışsal Sorunlar 3 6 S
KLP558 Erken Dönem Anne Bebek İlişkileri ve PatolojiyeEtkisi 3 6 S
KLP559 Okul ve Çocuk 3 6 S
KLP560 Özel Eğitime İhtiyaç Duyan Çocuklar 3 6 S
KLP561 Çocuk Ergen Terapilerinde Teknikler 3 6 S
KLP562 Çocuk Ergen Odaklı Klinik Görüşme 3 6 S
KLP563 Çocuk Ergen Odaklı Ölçüm Araçları I - GelişimTestleri 3 6 S
KLP564 Çocuk Ergen Odaklı Ölçüm Araçları II - DavranışÖlçekleri 3 6 S
KLP565 Psikanalitik Kuramcılara Göre Çocuk Psikolojisi 3 6 S
KLP566 Kriz Dönemlerinde Çocuk Psikolojisi 3 6 S
KLP567 Çocuk ve Ergen Süpervizyona Giriş 3 6 S
KLP568 Çocuk ve Ergen Süpervizyon 3 6 S
KLP569 Klinik Felsefe 3 6 S
KLP570 Entegratif Psikoterapi 3 6 S
KLP506 İletişim Becerileri ve Terapötik İletişim 3 6 S
KLP508 Stresle Başa Çıkma Yöntemleri 3 6 S
KLP512 Aile ve Çift Terapisi 3 6 S
KLP516 Grup Psikoterapileri 3 6 S
Designneuro