(Tezli) Zorunlu ve Seçmeli Dersler


Tezli yüksek lisans programına kabul edilen öğrencilerin yüksek lisans eğitimlerini tamamlayarak mezun olabilmeleri için 3 kredilik 2 zorunlu dersi ve yine 3 kredilik 7 seçmeli dersi ve seminer çalışmasından oluşmaktadır.  Ayrıca tezlerini sunarak 120 AKTS’lik eğitimlerini tamamlamış olmaları gerekmektedir.

Z= Zorunlu

S= Seçmeli1.Dönem
Ders Kodu Ders Adı Z / S Kredi AKTS
SBE501 Siyaset Kuramı S 3 6
SBE506 Bilimsel Araştırma Yöntemleri Z 3 6
SBE *** Seçmeli Ders S 3 6
SBE *** Seçmeli Ders S 3 6
SBE *** Seçmeli Ders S 3 6
Toplam Kredi 15 30
2. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Z / S Kredi AKTS
SBE593 Seminer Z 0 6
SBE *** Seçmeli Ders S 3 6
SBE *** Seçmeli Ders S 3 6
SBE *** Seçmeli Ders S 3 6
SBE *** Seçmeli Ders S 3 6
Toplam Kredi 12 30
3. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Z / S Kredi AKTS
SBE591 Yüksek Lisans Tezi I Z 0 30
Toplam Kredi 30
4. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Z / S Kredi AKTS
SBE592 Yüksek Lisans Tezi II Z 0 30
Toplam Kredi 30

Seçmeli Ders Listesi

Ders Kodu Ders Adı KRD AKTS Z/S
SBE503 Ekonomi Politikası 3 6 S
SBE504 Kamu Mali Yönetim ve Denetimi 3 6 S
SBE522 İktisadi Kalkınma ve Sürdürülebilirlik 3 6 S
SBE524 Türk İdari Sistemi ve Yeniden Yapılanma 3 6 S
SBET524 Türk İdari Sistemi ve Yeniden Yapılanma 3 6 S
SBET525 Türkiye'de Siyasal Hayat 3 6 S
SBE502 Çağdaş İktisadi Sorunlar ve Gelişmeler 3 6 S
SBE521 İktisat Sosyolojisi 3 6 S
SBE523 Türkiye Ekonomisi 3 6 S
SBE525 Türkiye'de Siyasal Hayat 3 6 S
SBE526 Çağdaş Siyasal Akımlar 3 6 S
SBE527 Siyaset Sosyolojisi 3 6 S
SBE528 Karşılaştırmalı Siyasal Sistemler 3 6 S
SBE529 Demokrasi Teorileri 3 6 S
SBE530 Toplumsal Cinsiyet ve Siyaset 3 6 S
SBE531 Sivil Toplum Kuruluşları ve Yönetişim 3 6 S
SBE532 Stratejik Yönetim 3 6 S
SBE533 Çatışma Yönetimi ve Müzakere Teknikleri 3 6 S
SBE534 Yönetimde Çağdaş Yaklaşımlar 3 6 S
SBE535 Kriz Yönetimi 3 6 S
SBE536 Örgüt Geliştirme ve Reorganizasyon 3 6 S
SBE537 Yerel Siyaset ve Demokrasi 3 6 S
SBE538 Çevre Sorunları ve Yönetimi 3 6 S
SBE539 Proje Yönetimi 3 6 S
SBE540 Kent Sosyolojisi 3 6 S
SBE541 Türkiye'de Yerel Yönetimler 3 6 S
SBE542 Liderlik ve Etkin Yöneticilik 3 6 S
SBE544 Türkiye'de Demokrasi ve Sivil Toplum 3 6 S
ISL 531
Yapay Zeka
3

6

S
Designneuro