(Tezsiz) Zorunlu ve Seçmeli Dersler


Tezsiz yüksek lisans programına kabul edilen öğrencilerin yüksek lisans eğitimlerini tamamlayarak mezun olabilmeleri için 3 kredilik 2 zorunlu dersi ve 24 kredilik 8 seçmeli dersi başarıyla geçmeleri gerekir. Ayrıca dönem projelerini sunarak 90 AKTS’lik eğitimlerini tamamlamış olmaları gerekmektedir.


1.Dönem
Ders Kodu Ders Adı Z / S Kredi AKTS
SBE501 Siyaset Kuramı Z 3 6
SBE506 Bilimsel Araştırma Yöntemleri Z 3 6
SBE *** Seçmeli Ders S 3 6
SBE *** Seçmeli Ders S 3 6
SBE *** Seçmeli Ders S 3 6
Toplam Kredi 15 30
2. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Z / S Kredi AKTS
SBE *** Seçmeli Ders S 3 6
SBE *** Seçmeli Ders S 3 6
SBE *** Seçmeli Ders S 3 6
SBE *** Seçmeli Ders S 3 6
SBE *** Seçmeli Ders S 3 6
Toplam Kredi 15 30
3. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Z / S Kredi AKTS
SBE595 Dönem Projesi Z 0 30
Toplam Kredi 30

Seçmeli Ders Listesi

Ders Kodu Ders Adı Snf KRD AKTS Z /S
SBE503 Ekonomi Politikası 1 3 6 S
SBE504 Kamu Mali Yönetim ve Denetimi 1 3 6 S
SBE522 İktisadi Kalkınma ve Sürdürülebilirlik 1 3 6 S
SBE524 Türk İdari Sistemi ve Yeniden Yapılanma 1 3 6 S
SBE525 Türk Siyasal Hayatı 1 3 6 S
SBE502 Çağdaş İktisadi Sorunlar ve Gelişmeler 1 3 6 S
SBE521 İktisat Sosyolojisi 1 3 6 S
SBE523 Türkiye Ekonomisi 1 3 6 S
SBE526 Çağdaş Siyasal Akımlar 1 3 6 S
SBE527 Siyaset Sosyolojisi 1 3 6 S
SBE528 Karşılaştırmalı Siyasal Sistemler 1 3 6 S
SBE529 Demokrasi Teorileri 1 3 6 S
SBE530 Toplumsal Cinsiyet ve Siyaset 1 3 6 S
SBE531 Sivil Toplum Kuruluşları ve Yönetişim 1 3 6 S
SBE532 Stratejik Yönetim 1 3 6 S
SBE533 Çatışma Yönetimi ve Müzakere Teknikleri 1 3 6 S
SBE534 Yönetimde Çağdaş Yaklaşımlar 1 3 6 S
SBE535 Kriz Yönetimi 1 3 6 S
SBE536 Örgüt Geliştirme ve Reorganizasyon 1 3 6 S
SBE537 Yerel Siyaset ve Demokrasi 1 3 6 S
SBE538 Çevre Sorunları ve Yönetimi 1 3 6 S
SBE539 Proje Yönetimi 1 3 6 S
SBE540 Kent Sosyolojisi 1 3 6 S
SBE541 Türkiye'de Yerel Yönetimler 1 3 6 S
SBE542 Liderlik ve Etkin Yöneticilik 1 3 6 S
SBE544 Türkiye'de Demokrasi ve Sivil Toplum 1 3 6 S
ISL 531
Yapay Zeka
1

3

6S
Designneuro