Muhasebe ve Denetim Tezli – Tezsiz Yüksek Lisans Programı Başvurularımız Başladı


 • Bilimsel Yöntemleri kullanarak bilgiye erişme, bilgiyi derleme, yorumlama ve değerlendirme yeteneğini geliştirmek, mesleki konularda bilgi birikimi arttırmak ve bilgisini uygulamada daha etkin ve etken bir şekilde kullanmak isteyen muhasebe ve denetim meslek gruplarını tezli/tezsiz örgün lisansüstü programlarımıza bekliyoruz.

   

  ·         Meslek mensuplarının muhasebe standartları ve denetim uygulamalarında        karşılaştıkları sorunların/çelişkilerin tartışıldığı dersler

  ·         Öğrencilerin kendi çalışmalarını sunduğu, tartışmaya açtığı seminer çalışmaları

  ·         Sektör profesyonellerinden seminerler

  ·         Araştırma Uygulama Merkezinde çalışma olanakları

  ·         Burslu doktora olanağı (doktora programının açılmasını müteakiben)

  ·         YMM, SMMM ve Bağımsız Denetçilere özel indirim olanakları


  Akademik Kadro

  Prof. Dr. Münir ŞAKRAK – Moderatör

  Prof. Dr. Kadir DABBAĞOĞLU

  Prof. Dr. Mehmet ÖZBİRECİKLİ

  Doç. Dr. A. Engin ERGÜDEN

  Dr. Öğr. Üyesi Meral VARIŞ KIEFER

   

  Başvuru ve Kayıt İçin İletişim

  Eğitim Danışmanı Barış DEMİR

  Telefon Numarası : 0534 7405206

  E-Mail Adresi        : [email protected]


Designneuro