Genel Bilgiler


İstanbul Rumeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü ve Fen Bilimleri Enstitüsü olarak 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü ve 44 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanan İstanbul Rumeli Üniversitesi Lisansüstü eğitim öğretim sınav yönetmeliğine göre İstanbul Rumeli Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak 2017-2018 güz yarıyılında kurulmuştur.

16 Haziran 2020 tarih ve 31157 Sayılı Resmi Gazete ile yayınlanan Fen Bilimleri Enstitüsü ve Sosyal Bilimler Enstitüsü kapatılarak ve birleştirilerek, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü olarak Haliç Uygulama ve Araştırma Yerleşkesi  eğitime devam etmektedir.

Küresel normlarda, bilim, teknoloji ve yeniliklere katkıda bulunarak; ülkemizin üretiminde verimlilik, etkinlik, etkililik, üretkenlik, yenilik çalışmalarında bulunabilecek, sorumluluk ve etik sahibi mezunlar yetiştiren enstitümüz aynı zamanda iç ve dış çevre ile gerekli bağı oluşturan, objektifliği önemseyen bir yönetim tarzına sahip kurum olmayı hedef edinmiştir.

Teknoloji ve yenilikleri takip ederek eğitim hizmetleri sunmuş,  araştırma ve geliştirme de küresel normlara erişmiş ve bu noktada sürdürülebilirliği yakalamış bir eğitim kurumu olmak esas amacımızdır.

Araştırma ruhunu tesis etmek,  dürüstlük ve adalet, etik değerlere bağlılık, ezberci değil sorgulayıcı ve uygulayıcı bir eğitim-öğretim, eleştirellik, işbirliğine açıklık, katılımcılık, kurum aidiyeti, şeffaflık, üretkenlik, yeniliklere açıklık ve yaratıcılık temel ilkelere dayanarak çalışmalarımız devam etmektedir.

 

Designneuro