Vizyon ve Misyon


Vizyon

Araştırma ve teknoloji odaklı, toplumsal gereksinimlere dönük çalışmalara destek veren bir anlayışı benimsemiş, ulusal ve uluslararası alanda, eğitim ve araştırma yönünden tanınır ve ayırt edilir bir eğitim kurumu olmak.

Misyon

Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, sürdürülebilir mükemmellik ve İnovasyon felsefesini temel alarak, akılcı, üretken ve sorgulayıcı, etik değerleri özümsemiş bir eğitim ve araştırma ortamı sağlayarak, akademik anlamda donanımlı ve dünyanın karşı karşıya kaldığı sorunların çözümünde etki sahibi bireyler yetiştirir. Bununla beraber, üniversite-kamu-sanayi iş birliklerinden yapılan köprüler ile topluma ulaşır ve bu yolla bilginin üretilmesi, korunması ve yayılmasını teşvik eder.


Designneuro