İdari Kadro


Doç. Dr. Engin ŞAHİN

Enstitü Müdür V.


Nesrin KAYDUL

Lisansüstü Eğitim Enstitüsüne Enstitü Sekreteri


Mehmet UYAR

Memur


Melike Göknur KOR

Memur

Designneuro