Sıkça Sorulan Sorular


Lisansüstü Öğrenci İşleri Ofisi Çalışma Saatleri Nedir?

Hafta içi: 09.00-18.00


Lisansüstü Öğrenci İşleri Ofisi İletişim Bilgileri Nedir?

Haliç Yerleşkesi Öğrenci İşleri Ofisi Tel: 0212 866 01 01- 0119.


Öğrenci Belgesi ve Not Dökümünü (Transkript) nasıl talep edebilirim?

Haliç Yerleşkesindeki Öğrenci İşleri’nden talep edebilirsiniz.


Belgelerimi Benim Yerime Başkası Alabilir mi?

Belgeleriniz ancak, vekâlet verdiğiniz bir kişi tarafından alınabilir.


Geçici Mezuniyet Belgemi Ne Zaman ve Nereden Alabilirim?

Öncelikle Enstitü tarafından mezuniyet kararınız açıklanır ve "Geçici Mezuniyet Belgesi" mezuniyet tarihinden sonra öğrencinin talebi üzerine 5 gün içinde hazırlanır.


Diplomamı ve Geçici Mezuniyet Belgemi Benim Yerime Başkası Alabilir mi?

Diplomanız veya Geçici Mezuniyet Belgemi vekâlet verdiğiniz bir kişi tarafından alınabilir.


Adres/Telefon vb. Bilgilerimde Nasıl Değişiklik Yapabilirim?

Lisansüstü öğrenci işleri ofisi ile iletişime geçerek bilgilerinizi güncelleyebilirsiniz. Telefon numaralarınız ve mail adresleriniz önemli durumlarda akademisyenlerin ve idari personelimizin size ulaşabilmesi için mutlaka güncellenmelidir.


Kayıt Sildirme Başvurusu Nasıl Yapılır?

Lisansüstü öğrenci işleri ofisine kayıt sildirme dilekçesi ile başvuru yapabilirsiniz. Kayıt sildirme dilekçeniz Enstitü Yönetim Kurulunun onayına sunulur, olumlu ya da olumsuz sonuç size bilgi olarak Enstitü Öğrenci İşleri tarafından bildirilir.
Kayıt sildirme isteğinde bulunan öğrenci mali yükümlülüklerini yerine getirmek zorundadır. Aksi takdirde kayıt sildirme işlemi gerçekleştirilmez.


Yüksek Lisans programlarına başvuru koşulları nedir?
Yüksek Lisans programlarına başvurabilmek için öncelikle bir lisans programı mezunu olmak ve ALES ilgili puan türünden 55 puan ve üzeri almak (Tezli Yüksek Lisans programları için gereklidir) gerekmektedir. Yüksek Lisans programlarında (YDS vb.) dil sınav sonuç belgesi beyan etmenize gerek yoktur.


Yüksek Lisans programlarına nasıl başvuru yapabilirim?

Yüksek Lisans programları için üniversitemiz web sitesinde bulunan online başvuru formunu eksiksiz olarak doldurmanız gerekmektedir. Online başvurunuzu yaptıktan sonra gerekli incelemelerin yapılabilmesi için evraklarınızı Enstitüye ulaştırmanız gerekmektedir.


Birden fazla bölüme başvuru yapabilir miyim?

Her bölüm için yeni bir online başvurumu formu doldurmanız ve evrak getirmeniz gerekmektedir.


Getirmem gereken evraklar nelerdir?

 • T.C. İstanbul Rumeli Üniversitesi Yüksek Lisans Başvuru Formunu doldurmak
 • Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
 • Lisans diploması ya da geçici mezuniyet belgesi (Noter onaylı veya aslı)
 • Lisans not çizelgesi (Transkript) (Noter onaylı veya aslı)
 • 4 adet renkli vesikalık fotoğraf (4,5 x 6 cm.)
 • Askerlik durum belgesi (Erkek adaylar için)
 • ALES sınav sonuç belgesi (Tezli Yüksek Lisans programları için gereklidir.)
 • İkametgâh Belgesi (E-Devlet)

Mülakat tarihlerinden nasıl haberdar olacağım? Randevu almam gerekiyor mu? Başvuru Değerlendirme Ölçütleri
Mülakat tarihleri web sayfamızda ilan edilmekle beraber Enstitü Müdürlüğümüz tarafından belirlenen ve her program için ayrı yapılan mülakat gün ve saatleri aday öğrencilere telefon ile bildirilmektedir. Belirlenen gün ve saatlerde adaylar mülakatlara geliş sıralarına göre alınmaktadırlar.


Tezli yüksek lisans programlarına giriş notunun belirlenmesinde;


ALES veya eşdeğeri sınav notunun
%50
Lisans not ortalaması veya yedinci Yarıyılı not ortalaması (mezun olmayanlar için)
%20
Bilim Sınavı (Yazılı / Mülakat)
%30

Tezli yüksek lisans programlarına kabul edilebilmek için oluşacak toplam notun en az 65’ini alanlardan en yüksek nottan itibaren yapılacak sıralamada kontenjan içinde kalanlar programa kabul edilirler.


Tezsiz yüksek lisans programlarına giriş notunun belirlenmesinde;

Lisans not ortalaması veya yedinci Yarıyılı not ortalaması (mezun olmayanlar için)
%80
Bilim Sınavı (Yazılı / Mülakat)
%20
Tezsiz yüksek lisans programlarına kabul edilebilmek için oluşacak toplam notun en az 65’ini alanlardan en yüksek nottan itibaren yapılacak sıralamada kontenjan içinde kalanlar programa kabul edilirler.

Uzaktan Eğitim Tezsiz yüksek lisans programlarına giriş notunun belirlenmesinde;
Lisans not ortalaması dikkate alınır.

Küsuratlı notlarda virgülden itibaren üç haneden sonrası yuvarlanır. Değerlendirme, başvuran adayların diploma notuna göre sıralanarak yapılır.

Kesin kayıt işlemleri nasıl yapılmaktadır?

Yüksek Lisans programına kayıt yaptırmaya hak kazanan öğrenciler belirlenen tarih aralığında kesin kayıt ve ödeme işlemlerini yaptırırlar.


Yüksek Lisans programlarında eğitim süresi ne kadardır?


Süre Ders Sayısı Kredi
Yükseklisans Tezli 4 yarıyıl (2 yıl)
Tezsiz 3 yarıyıl (1,5 yıl)


Dersler hangi gün ve saatlerde yapılmaktadır?

Yüksek Lisans programları ders günleri her programa göre değişmekle beraber genel şablonumuza göre hafta içi yapılacak dersler 18:30-21:30 saatleri arasında hafta sonu yapılacak dersler Cumartesi-Pazar günü 09:00-18:00 saatleri arasında yapılmaktadır.


Yüksek Lisans programlarında ders geçme sistemi nedir?

Yüksek Lisans programlarında alınan her dersin dönem sonu ortalaması en az CB (65 puan), olmak zorundadır. Lisansüstü programlarda borçlu geçme, çan eğrisi vb. bir sistem bulunmamaktadır.


Devamsızlık hakkım nedir? Yüksek lisans programlarında kayıt dondurma hakkım var mı?

Devamsızlık, derse ve ilgili dersin öğretim üyesine bağlı olmakla birlikte derslere % 70 devam zorunluluğu bulunmaktadır.

Öğrencinin haklı ve geçerli nedenlerle eğitim-öğretim yılı başlangıcından itibaren en geç otuz gün içerisinde müracaat etmesi halinde ilgili yönetim kurulu kararıyla bir defada en çok tezsiz yüksek lisans programlarında bir yarıyıl olmak üzere, tezli yüksek lisans programlarında iki yarıyıl olmak üzere aydı dondurulur ve bu süre içinde izinli sayılır.

Kayıt dondurma isteğinde bulunan öğrenci mali yükümlülüklerini yerine getirmek zorundadır. Aksi takdirde kayıt dondurma işlemi gerçekleştirilmez.


Tez / Proje ne zaman ve nasıl yapılır?


Tezli Öğrenciler İçin
1. Yarıyıl 2. Yarıyıl
3. Yarıyıl
4. Yarıyıl
30 AKTS 30 AKTS Seminer Dersi veya Tez Çalışması Tez SavunmasıTezsiz Öğrencileri İçin
1. Yarıyıl
2. Yarıyıl
3. Yarıyıl
30 AKTS

30 AKTS + Proje Çalışması (2. Dönem sonunda Mezun olmak isteyen öğrenciler )

Proje Çalışması


Yüksek Lisans programlarında askerlik işlemleri nasıl yapılmaktadır?
Lisansüstü programlarda Askerlik Tecil İşlemi yalnızca öğrencinin yazılı talebine istinaden yapılır. Öğrenci talep etmediği sürece Askerlik Şubeleri ile herhangi bir yazışma Enstitü tarafından yapılmaz. Tecil yapılabilmesi için;
 • Öğrencinin bakaya durumunda olmaması,
 • Güncel bir askerlik durum belgesi olması,
 • Dilekçe ile Enstitü Müdürlüğüne başvuru yapması gerekmektedir.
İstanbul Rumeli Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Ve Sınav Yönetmeliği

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/11/20171119-3.htm

Designneuro